Bộ Dụng Cụ Tái Phân Ranh

Do có sự chậm trễ của Văn phòng Kiểm kê Dân số Hoa Kỳ trong việc công bố dữ liệu tái phân ranh, một khi dữ liệu sẵn sàng, bộ dụng cụ và các hướng dẫn về việc đệ nạp các bản đồ phác họa sẽ được đăng tải trên trang mạng này.